Follow us:

Тефсир на Ибн Кесир – Книга 1 – Второ издание

По втор пат на македонски јазик излегува првиот том од круциајлното и долго очекувано дело: „ТЕФСИР НА ИБН КЕСИР“ (Скратена верзија). Ништо не е случајно и сè се одвива по одредбата и волјата на возвишениот и семоќниот Аллах кој знае сè, гледа сè и сè по Негова волја бидува. Во нашите срца се роди желбата да започнеме со реазлизацијата на овој мошне важен проект, и со дозвола на Аллах го доживеавме излегувањето од печат на првиот од четирите тома од преводот на „ТЕФСИР НА ИБН КЕСИР“ на македонски јазик.

Ибн Кесир - Книга 1

Copyright 2021 | Давет - Сите права се задржани.